Home > しろ日記 > WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

ジョジョ知らないと分からないネタ。

軽くスタンド使い気分を味わえるFLASH
ずっと前からあったらしいけど初めて知ったので。

無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄!! | i d e a * i d e aより)

jojo.gif

敵の名前を好きに決められるので、日頃ちょっとムカツクあの人の名前にして無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄!!と叫ぶもよし。

あのチームこのチームの名前にしてWRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYするもよし。

コメント (Close):2

しろ 07-01-07 (日) 3:04

コメントテスト

しろ 07-01-07 (日) 23:35

テスト2

Home > しろ日記 > WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

最近のコメント
フィード
banner


RSS feed meter for http://uhauha.jp/
track feed ウハウハ
あわせて読みたいブログパーツ

Return to page top